Przejdź do stopki

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie w formie dotacji   na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca &n

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2021”.

Projekt pn ''Zakup wyposażenia osobistego oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy" został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych."

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest po nawałnicy z terenu gminy Stężyca”. W ra

W ramach powyższego zadania pn. “Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2017”  Gmina Stężyca otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 172947,59 zł. Całkowity koszt

W ramach ogłoszonego międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Modernizacja źródeł energii cieplnej”  wpłynęło 30 prac  wykonanych przez uczniów  Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy i Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Z prac,

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 57.707,04 zł. Wysokość dofinansowania to 22 % kosztów kwalifikowanych. Ponadto Gmina Stężyca na realizację zadania udzieliła dotacji w kwocie 13.060,32 zł. Wysokość dotacji to 5 % kosztów kwalifikowanych.

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

W ramach ogłoszonego międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Usuwanie wyrobów azbestowych z pokryć dachowych” wpłynęło 21 prac wykonanych przez uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej i Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Z prac, które wpłynęły komisja konkursowa wybrała 3 najpiękniejsze.

W ramach ogłoszonego międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Modernizacja źródeł energii cieplnej” wpłynęło 29 prac wykonanych przez uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej i Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Z prac, które wpłynęły komisja konkursowa wybrała 4 najpiękniejsze.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016)” przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2016”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Czyste powietrze Pomorza” przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016”.