Przejdź do stopki

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2021”.

W ramach powyższego zadania, którego łączny koszt kwalifikowany wyniósł 8.031,00 zł, Gmina Stężyca otrzymała dotację z w wysokości 5621 zł. (70 % kosztu kwalifikowanego) Dofinansowanie  zostało przyznane w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci  usunięcia 1392,00 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 17,495 Mg. Odpady znajdowały się na  3 budynkach o funkcji gospodarczej w miejscowości Klukowa Huta (6,075 Mg), Borucino (0,92 Mg) i Żuromino (4,80 Mg) oraz 1 budynku o funkcji rekreacyjnej w miejscowości Gołubie (5,7 Mg). W ramach zadania  zdjęto i usunięto  z 2 budynków 10,875 Mg odpadów oraz samej utylizacji z 2 nieruchomości poddano 6,62 Mg odpadów.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera zadania związane z unieszkodliwianie na terenie gminy Stężyca w ramach których udało się już usunąć łącznie 37834 m2, co stanowiło 536,887 Mg wyrobów zawierających azbest.

Środki na realizację zadania pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

https://wfos.gdansk.pl/