Przejdź do stopki

Nasza misja

Treść

Książka rozwija wyobraźnię…

Podmiotem naszej misji jest użytkownik biblioteki. Jemu podporządkowane są cele i zadania nałożone na bibliotekę. Biblioteka w Stężycy ma charakter ogólny, dlatego posiada zbiory uniwersalne ze wszystkich dziedzin wiedzy, dobrane pod kątem poziomu wykształcenia i wiedzy ogólnej obsługiwanych czytelników.
Zgromadzony księgozbiór służy kształceniu, dokształcaniu, zaspakajaniu aspiracji poznawczych, rozrywce, a także rozwiązywaniu różnych zagadnień codziennego życia.