Przejdź do stopki

Nieodpłatna pomoc prawna

Treść

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

STĘŻYCA PUNKT NR 6 budynek Biblioteki przy ul. Jana III Sobieskiego 13, 83-322 Stężyca, punkt umiejscowiony jest na parterze, poczekalnia do punktu mieści się w wejściu do biblioteki, tel. 533 779 948
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 13.00 – 17.00
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM (strona stowarzyszenia: https://ovum.org.pl/)

CHMIELNO PUNKT NR 5 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, punkt umiejscowiony jest na parterze, tel. 533 773 476
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godzinach 14.00 – 18.00
piątek w godzinach 8.00 – 12.00
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM (strona stowarzyszenia: https://ovum.org.pl/)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji

SIERAKOWICE PUNKT NR 1 – Dworzec kolejowy przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda), tel. 609 180 637
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek i czwartek w godzinach 13.00 - 17:00
pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat

KARTUZY PUNKT NR 2 - ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy, punkt umiejscowiony jest na parterze w podwórzu budynku przy ul. 3 Maja 2, tel. 530 578 410 

godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek i piątek w godzinach 13.00 - 17.00
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny

KARTUZY PUNKT NR 3 - ul. 3 Maja 2/15, 83-300 Kartuzy, punkt umiejscowiony jest na parterze w podwórzu budynku przy ul. 3 Maja 2, tel. 533 779 548

godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 13.00 – 17.00

czwartek i piątek w godzinach 8.00 - 12.00
pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny i adwokat

ŻUKOWO PUNKT NR 4 - Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie przy ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo, punkt umiejscowiony jest na parterze w sali warsztatowej (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda), tel. 697 444 044

godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 10.00 - 14.00

czwartek i piątek w godzinach 14.30 - 18.30
pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni
punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM (strona stowarzyszenia: https://ovum.org.pl/)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 

Więcej informacji na stronie https://www.kartuskipowiat.com.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-