Przejdź do stopki

Powierzchnia

Treść

Powierzchnia gminy wynosi 16030 ha. Wg stanu na dzień 31. 12. 2003 r. grunty gminne zajmują powierzchnię 262 ha co stanowi 1.6%. Większość gruntów należy do właścicieli prywatnych.