Przejdź do stopki

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2024 rok z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   40.000 zł Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na re

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2023 rok z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   40.000 zł Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na re

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2022 rok z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   40.000 zł Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na re