Przejdź do stopki

Rezerwaty przyrody

Treść

Rezerwat "Szczyt Wieżyca"
Rezerwat leśny o powierzchni 33,59 hektara utworzony został w 1962 r, w obrębie najwyżej położonej części Wzgórz Szymbarskich. na szczytowej części wzniesień morenowych najwyższych na Pomorzu (328,6 nl.p.m.). Obiektem chronionym jest dobrze zachowany fragment bukowego lasu w wieku 130 - 150 lat porastający stoki Wieżycy i sąsiednich pagórków morenowych. Północno-wschodnią część rezerwatu porasta młody liczący ponad 60 lat las bukowy z domieszką świerka i dębu w wieku około 30 lat. W naturalnym stanu występują rośliny chronione: marzanka wonna, żywiec cebulkowy, czosneczek niedźwiedzi, perłówka jednokwiatowa, szczawik zajęczy, przylaszczka i inne. Z wieży widokowej im. Jana Pawła II roztacza się wspaniały widok na centralną część Kaszub, ukazujący rozmaitość krajobrazu polodowcowego z całą mozaiką wzgórz, jezior i lasów.

Rezerwat "Ostrzycki Las"
Rezerwat leśny na zachodnim brzegu Jeziora Ostrzyckiego, utworzony został w 1960 r na obszarze 55,13 hektara zlokalizowany jest na zboczu rynny polodowcowej - na wysoczyźnie morenowej, gdzie maksymalna wysokość wynosi 210 m. Na terenie rezerwatu przeważa las bukowy, fragmentarycznie uzupełniony nasadzeniami sosnowo- świerkowymi i dębowymi zaś u brzegu jeziora występuje łęg olszowy, szuwar trzcinowy i szuwar mannowy. W rezerwacie znajduje się kilkanaście gatunków roślin całkowicie chronionych i kilka podlegających częściowej ochronie. Do pierwszej grupy należą: tojad dzióbaty, buławnik czerwony, żłobik koralowaty, obuwik pospolity, listera jajowata, wawrzynek wilcze łyko, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, storzan bezlistny oraz widłaki.
Do drugiej grupy należą: paprotka zwyczajna, marzanka wonna, turzyca piaskowa i konwalia majowa. Większość gatunków chronionych rośnie w wilgotnej buczynie na wapiennej najatrakcyjniejszej części rezerwatu.