Przejdź do stopki

RP.7013.1.2022.JS Wójt Gminy Stężyca  ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, którego właścicielem jest Gmina Stężyca tj. 2 pomostów pływających położonych na jeziorze Raduńskim w obrębie wsi Stężyca. I

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tablety wysokiej jakości umożliwią uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwoś

Największy w Europie a zarazem najnowocześniejszy system rowerów publicznych składających się w całości z rowerów wspomaganych elektrycznie właśnie wystartował!

Dnia 26 stycznia 2017 r. podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym, a Partnerami projektu Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki

Dnia 28 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Stężyca podpisał umowę nr RPPM.10.02.01-22-0020/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dnia 29 kwietnia 2016 r. w Szymbarku zostało podpisane porozumienie w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe. Liderem projektu jest Gmina Stężyca, zaś partnerami projektu są Gmina Chmielno, Gmina Kartuzy, Gmina Somonino, Gmina Żukowo, Gmina