wróć
Wybrany okres:

Grant na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19

Piątek, 9 lipca 2021 w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Grant na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Piątek, 16 października 2020 Gmina Stężyca pozyskała grant w wysokości 56 550,00 zł na dodatki do wynagrodzeń  dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stężycy wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami., w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansow

Grant na wsparcie dla placówek całodobowych w związku z epidemią COVID-19 na zakup doposażenia i środków ochrony indywidualnej dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Wtorek, 4 sierpnia 2020 Gmina Stężyca pozyskała grant w wysokości 38,4 tys. zł na zakup doposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundus

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Stężyca na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów wykluczonych cyfrowo

Piątek, 22 maja 2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Gmina Stężyca otrzymała ponownie środki na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia naszych uczniów.   Tym razem gmina pozyskała grant w wysokości 149 999,63 zł n

Gmina Stężyca w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 69 985,00 zł na zakup 77 tabletów dla uczniów i nauczycieli pięciu placówek oświatowych z terenu gminy Stężyca.

Piątek, 24 kwietnia 2020 Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tablety wysokiej jakości umożliwią uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwoś

Dodatkowe 489 956 zł dofinansowania unijnego do wybudowanego węzła integracyjnego w Gołubiu

Wtorek, 29 października 2019 Dnia 30 września 2019 r. podpisany został aneks zwiększający dofinansowanie do unijnej inwestycji zrealizowanej przez Gminę Stężyca w miejscowości Gołubie pod nazwą. „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi&

Zakup łodzi żaglowych w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Wtorek, 29 października 2019 Dnia 8 października 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę dotyczącą rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szalki Kajakowe – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowe

MEVO wystartowało

MEVO wystartowało Wtorek, 26 marca 2019 Największy w Europie a zarazem najnowocześniejszy system rowerów publicznych składających się w całości z rowerów wspomaganych elektrycznie właśnie wystartował!

Pomorska Unia Światłowodowa

Pomorska Unia Światłowodowa Czwartek, 10 stycznia 2019 Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód w naszej gminie

Gmina Stężyca złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Czwartek, 2 lutego 2017 w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.08.04.00-IZ.00-22-001/16 dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podpisanie umowy o partnerstwie - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Podpisanie umowy o partnerstwie - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” Czwartek, 2 lutego 2017 Dnia 26 stycznia 2017 r. podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym, a Partnerami projektu Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

Piątek, 27 stycznia 2017 Miło nam poinformować, że już niebawem ruszą roboty termomodernizacyjne siedmiu obiektów gminnych. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej

Czwartek, 1 stycznia 1970 Dnia 28 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Stężyca podpisał umowę nr RPPM.10.02.01-22-0020/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

Czwartek, 1 stycznia 1970 Dnia 5 maja 2016 r. opublikowana została przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa projektów dla konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015, w ramach którego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci kan

Pomorskie Szlaki Kajakowe

Czwartek, 1 stycznia 1970 Dnia 29 kwietnia 2016 r. w Szymbarku zostało podpisane porozumienie w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe. Liderem projektu jest Gmina Stężyca, zaś partnerami projektu są Gmina Chmielno, Gmina Kartuzy, Gmina Somonino, Gmina Żukowo, Gmina

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca

Czwartek, 1 stycznia 1970 Dnia 29 stycznia 2016 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

Kompetencje kluczowe uczniów drogą do podniesienia jakości edukacji w Gminie Stężyca

Czwartek, 1 stycznia 1970 Dnia 29 stycznia 2016 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe uczniów drogą do podniesienia jakości edukacji w Gminie Stężyca”

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej

Czwartek, 1 stycznia 1970 Dnia 29.01.2016 r. Gmina Stężyca złożyła wniosek o dofinansowanie w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stężyca, Gołubie – I etap

Czwartek, 1 stycznia 1970 Dnia 21 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy informację o zwiększeniu poziomu dofinansowania z 41,36% na 69,13 % na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stężyca, Gołubie – I etap”

Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez naukę pływania dla uczniów klas II w Gminie Stężyca

Czwartek, 1 stycznia 1970 Dnia 18 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu zadania pn. „Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez naukę pływania dla uczniów klas II w Gminie Stężyca”