Przejdź do stopki

Grant na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19

Treść

w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

loga

Gmina Stężyca pozyskała grant w wysokości  5.164,00 zł na dodatki do wynagrodzeń  dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Stężycy. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. –  pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielegnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” 

Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 pracowników medycznych domów pomocy społecznej ze względu na bezpieczeństwo i zmniejszenie ryzyka zakażenia poprzez ograniczenie swojego zatrudnienia do jednego miejsca pracy. Adresatem wsparcia w Gminie Stężyca jest Dom Pomocy Społecznej w Stężycy, który w ramach projektu otrzyma wsparcie dla  pielęgniarki obciążonej ogromnym ryzykiem zachorowania na koronawirusa.

Efektem projektu będzie łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia w postaci nagrody  dla pielęgniarki pracującej w  Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.