Przejdź do stopki

Ogród Botaniczny w Gołubiu

Treść

Ogród Botaniczny w Gołubiu jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce. Należy do Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych.  Ogród powstał w 1971r zajmuje powierzchnię 2,12 hektara. Usytuowany jest na skarpie wyższej terasy rynny pojezierzach Jeziora Potulskiego. Rozlokowany jest na terenie częściowo nizinnym i częściowo na zboczu o wystawie północnej. W Ogrodzie Botanicznym uprawianych jest aktualnie 4 tysiące taksonów roślin naczyniowych pochodzących z różnych obszarów Ziemi, w tym około 150 gatunków chronionych. Zbiory roślinne podzielone są na 5 działów: ekologiczny, roślin leczniczych, roślin ozdobnych, arboretum i zadrzewienia.

Ogród Botaniczny prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Patronat naukowy nad Ogrodem sprawują botanicy z Uniwersytetu Gdańskiego. W uznaniu zasług dla upowszechniania wiedzy botanicznej właściciel Ogrodu otrzymał w roku 1995 r "Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego ". Ogród prowadzi działalność społeczną. Jest on otwarty 6 miesięcy w roku dla szerokich rzesz zwiedzających i przyczynia się do popularyzacji wiedzy botanicznej.
 
Adres:
83- 316 Gołubie,
ul. Botaniczna 21, tel. 058 6843608.