Przejdź do stopki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej Czapielski Młyn - Nowe Czaple Nr umowy: Z/2.22/III/3.1/148/04/U/34/05/227/04/U/8

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Tytuł projektu