Liczba ludności 2012

Liczba ludności Gminy Stężyca na dzień 31.12.2012 r.