Przejdź do stopki

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY STĘŻYCA!!!   Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 838 318,94 zł w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowa

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19” W dniach od 30 sierpnia 2022 roku do 2 września 2022 roku w Urzędzie Gminy Stężyca odbyło się wręczenie laptopów wraz z akcesoriami dla dzieci i młodzieży z Gminy Stężyca. Wartość zakupionego s

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19” Gmina Stężyca realizuje projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

Gmina Stężyca pozyskała kolejne granty w wysokości :  a)  37,7000 zł na dodatki do wynagrodzeń  dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Stężycy wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami., w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Łączna k

w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Gmina Stężyca pozyskała grant w wysokości 56 550,00 zł na dodatki do wynagrodzeń  dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stężycy wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami., w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansow

Gmina Stężyca realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do s

Gmina Stężyca realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tablety wysokiej jakości umożliwią uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwoś

Cel operacji: rozwijanie infrastruktury turystycznej publicznie dostępnej poprzez budowę trasy turystycznej o długości 0,90 km z miejscowości Stężyca do miejscowości Chróstowo Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Operacja pn.:  „Budowa trasy rowerowej na odcinku Żuromino - Borucino” mająca na celu rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę trasy rowerowej o długości 2,64 km z miejscowości Żuromino do miejscowości Borucino współfinansowana j

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego