wróć

Budowa trasy rowerowej na odcinku Żuromino - Borucino

Operacja pn.:

 „Budowa trasy rowerowej na odcinku Żuromino - Borucino”

mająca na celu rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę trasy rowerowej o długości 2,64 km z miejscowości Żuromino do miejscowości Borucino współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 1 183 377,37 zł

Kwota dofinansowania: 362 230,00 zł

Okres realizacji projektu: 10.04.2017 r. – 30.09.2018 r.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00024-6935-UM1110054/16 zawarta w dniu 10.04.2017 r.

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa 2,64 km trasy rowerowej o nawierzchni asfaltowej z miejscowości Żuromino do miejscowości Borucino wraz infrastrukturą towarzyszącą tj. miejscem postojowym.

Tagi