Liczba ludności 2013

Liczba ludności Gminy Stężyca na dzień 31.12.2013 r.