Wybrany okres:

Zarządzenie Nr 148/2018 Wójta Gminy Stężyca z dnia 30 października 2018 roku

Wtorek, 30 października 2018 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stężyca konsultacji społecznych projektu zmiany statutu sołectw gminy Stężyca Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 roku nr 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/482/2018 Rady