Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Treść

RP.6625.18.2022.AW

o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Nowej Sikorskiej Huty i Starej Sikorskiej Huty dotyczące zmiany rodzaju miejscowości ustalone jako część wsi na rodzaj miejscowości wieś w terminie od 02.01.2023 r. do 16.01.2023 r.   

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy wpłynęły opinie mieszkańców 1 miejscowości,  t.j.:

1. Nowa Sikorska Huta – wpłynęły trzy pozytywne opinie.

Mieszkańcy Starej Sikorskiej Huty nie wyrazili opinii. W związku z powyższym,  przeprowadzone konsultacje społeczne zakończyły się wynikiem pozytywnym.