Wybrany okres:

Przebudowa dróg gminnych relacji Stężyca-Chróstowo-Nowa Wieś w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Czwartek, 14 maja 2020 Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu. Realizacja zadania polegać będzie na przebudowie dwóch dróg gminnych relacji Stężyca - Chróstowo - Nowa Wieś