Wybrany okres:

„Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016”

„Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016” Wtorek, 21 lutego 2017 Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 57.707,04 zł. Wysokość dofinansowania to 22 % kosztów kwalifikowanych. Ponadto Gmina Stężyca na realizację zadania udzieliła dotacji w kwocie 13.060,32 zł. Wysokość dotacji to 5 % kosztów kwalifikowanych.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wtorek, 21 lutego 2017 Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

Konkurs „Usuwanie wyrobów azbestowych z pokryć dachowych”

Konkurs „Usuwanie wyrobów azbestowych z pokryć dachowych” Środa, 30 listopada 2016 W ramach ogłoszonego międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Usuwanie wyrobów azbestowych z pokryć dachowych” wpłynęło 21 prac wykonanych przez uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej i Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Z prac, które wpłynęły komisja konkursowa wybrała 3 najpiękniejsze.

Konkurs „Modernizacja źródeł energii cieplnej”

Konkurs „Modernizacja źródeł energii cieplnej” Wtorek, 29 listopada 2016 W ramach ogłoszonego międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Modernizacja źródeł energii cieplnej” wpłynęło 29 prac wykonanych przez uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej i Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Z prac, które wpłynęły komisja konkursowa wybrała 4 najpiękniejsze.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – edycja 2016

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – edycja 2016 Wtorek, 15 listopada 2016 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016)” przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2016”.

Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016

Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016 Wtorek, 15 listopada 2016 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Czyste powietrze Pomorza” przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2016”.

„Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2015

Czwartek, 10 grudnia 2015 Koszt kwalifikowany zadania: 15500,00 zł Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 2830 zł. Wysokość dofinansowania to 18,26 % kosztów kwalifikowanych.Ponadto Gmina Stężyca na realizację zadania udzie

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2015"

Środa, 25 listopada 2015 Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku Nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca - edycja 2015 " Koszt kwalifikowany zadania: 17474,80 zł Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze śro

,,Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2014

Środa, 18 listopada 2015 Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku Nazwa zadania: „Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca - edycja 2014" Koszt kwalifikowany zadania: 48168,40 zł Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środkó

„Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Stężyca”

Poniedziałek, 21 września 2015     Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Stężyca" Koszt kwalifikowany zadania: 772 779,41 złNa realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚi