wróć
Wybrany okres:

MEVO wystartowało

MEVO wystartowało Wtorek, 26 marca 2019 Największy w Europie a zarazem najnowocześniejszy system rowerów publicznych składających się w całości z rowerów wspomaganych elektrycznie właśnie wystartował!

Pomorska Unia Światłowodowa

Pomorska Unia Światłowodowa Czwartek, 10 stycznia 2019 Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód w naszej gminie

Gmina Stężyca złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Czwartek, 2 lutego 2017 w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.08.04.00-IZ.00-22-001/16 dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podpisanie umowy o partnerstwie - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Podpisanie umowy o partnerstwie - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” Czwartek, 2 lutego 2017 Dnia 26 stycznia 2017 r. podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym, a Partnerami projektu Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

Poniedziałek, 30 stycznia 2017 Miło nam poinformować, że już niebawem ruszą roboty termomodernizacyjne siedmiu obiektów gminnych. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej

Poniedziałek, 4 lipca 2016 Dnia 28 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Stężyca podpisał umowę nr RPPM.10.02.01-22-0020/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

Wtorek, 10 maja 2016 Dnia 5 maja 2016 r. opublikowana została przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa projektów dla konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015, w ramach którego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci kan

Pomorskie Szlaki Kajakowe

Wtorek, 10 maja 2016 Dnia 29 kwietnia 2016 r. w Szymbarku zostało podpisane porozumienie w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe. Liderem projektu jest Gmina Stężyca, zaś partnerami projektu są Gmina Chmielno, Gmina Kartuzy, Gmina Somonino, Gmina Żukowo, Gmina

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca

Poniedziałek, 29 lutego 2016 Dnia 29 stycznia 2016 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

Kompetencje kluczowe uczniów drogą do podniesienia jakości edukacji w Gminie Stężyca

Poniedziałek, 29 lutego 2016 Dnia 29 stycznia 2016 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe uczniów drogą do podniesienia jakości edukacji w Gminie Stężyca”

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej

Poniedziałek, 29 lutego 2016 Dnia 29.01.2016 r. Gmina Stężyca złożyła wniosek o dofinansowanie w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stężyca, Gołubie – I etap

Poniedziałek, 29 lutego 2016 Dnia 21 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy informację o zwiększeniu poziomu dofinansowania z 41,36% na 69,13 % na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stężyca, Gołubie – I etap”

Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez naukę pływania dla uczniów klas II w Gminie Stężyca

Poniedziałek, 29 lutego 2016 Dnia 18 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu zadania pn. „Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez naukę pływania dla uczniów klas II w Gminie Stężyca”