Wybrany okres:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężyca w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wtorek, 17 listopada 2020 Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych. Realizacja przedmiotowego projektu polegać będzie na przebudowie dróg gminnych wraz z wykonaniem poboczy