Przejdź do stopki

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężyca w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężyca w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Treść

logo - dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężyca”

Całkowita wartość projektu: 1 300 000 zł

Dofinansowanie: 677 148 zł

Okres realizacji projektu: październik 2020 – grudzień 2020

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych. Realizacja przedmiotowego projektu polegać będzie na przebudowie dróg gminnych wraz z  wykonaniem poboczy:

- Stare Czaple w kierunku Gołubia

- Kamienica Szlachecka ul. Truskawkowa

- Danachowo

- Sikorzyno ul. Szlachecka

- Sikorzyno

- Stężyca od ul. Majkowskiego sięgacz nr 1

- Stężyca od ul. Majkowskiego sięgacz nr 2                                                                    

- Stężyca sięgacz od drogi wojewódzkiej obok cmentarza

- Stężyca ul. Firmowa

- Stężycka Huta

- Nowa Wieś w kierunku Łosienice

- Rzepiska

- Nowa Sikorska Huta

- Stara Sikorska Huta

zdjęcie 1 - projekt Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężycazdjęcie 2 - projekt Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężycazdjęcie 3 - projekt Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężycazdjęcie 4 - projekt Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężycazdjęcie 5 - projekt Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stężyca