Przejdź do stopki

Dane adresowe

Treść

Urząd Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
tel. 58 882-89-40, 58 882-89-41
fax. 58 882-89-99
e-mail: stezyca@gminastezyca.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

Numer rachunku bankowego (podatki i opłaty z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Bank Spółdzielczy Kościerzyna 19 8328 0007 2001 0008 3957 0001
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Bank Spółdzielczy Kościerzyna 05 8328 0007 2002 0008 3957 0009

Kasa w Urzędzie Gminy Stężyca przyjmuje wpłaty:
Poniedziałek 7.30 - 15.00
Wtorek 7.30 - 15.00
Środa 7.30 - 15.00
Czwartek 7.30 - 15.00
Piątek 7.30 - 14.00

Skargi i wnioski:
W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje każdego dnia w godzinach pracy urzędu oraz w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 16:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym za pośrednictwem sekretariatu Wójta 58 882-89-75. Pisemne skargi i wnioski należy składać w pokoju nr 101.

NUMERY TELEFONÓW:

Wójt:
58 882-89-74

Zastępca Wójta:
58 882-89-61

Skarbnik:
58 882-89-78

Sekretarz:
58 882-89-75

Sekretariat:
58 882-89-75

Gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi):
58 882-89-58
58 882-89-59

Ewidencja działalności gospodarczej, sprawy mieszkaniowe:
58 882-89-72
58 882-89-67

Ewidencja ludności:
58 882-89-47

Urząd Stanu Cywilnego:
58 882-89-49

Sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe:
58 882-89-48

Biuro Rady Gminy:
58 882-89-51

Wydział Gospodarki (Inwestycje, gospodarka komunalna, drogi):
58 882-89-65
58 882-89-66

Naczelnik Wydziału:
58 882-89-64

Księgowość Urzędu Gminy:
58 882-89-76

Kadry:
58 882-89-79
58 882-89-80

Płace:
58 882-89-81

Ochrona środowiska, rolnictwo:
58 882-89-60

Organizacje pozarządowe i klimat:
58 882-89-87

Kasa:
58 882-89-42

Planowanie przestrzenne, budownictwo:
58 882-89-62
58 882-89-63

Wymiar podatków:
58 882-89-67
58 882-89-68

Pobieranie podatków (od nieruchomości, od środków transportowych):
58 882-89-69
58 882-89-70

Pobieranie opłaty miejscowej:
58 882-89-70

Stanowisko ds. kontroli i analiz:
58 882-89-71

Gospodarka nieruchomościami:
58 882-89-61

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu:
58 882-89-86

Biuro radców prawnych:
58 882-89-88

Informatyk:
58 882-89-85

W sprawie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:
58 882-89-86

Wydział Edukacji:
58 882-89-51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Kierownik:
58 882-89-53

Pracownicy socjalni:
58 882-89-54
58 882-89-55
58 882-89-56
58 882-89-57

Wydział Centrum Usług Wspólnych:

Naczelnik Wydziału:
58 882-89-82

Księgowość oświaty:
58 882-89-83

Księgowość Wydziału Spraw Społecznych i Lokalnych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
58 882-89-84

Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych:

Naczelnik Wydziału:
58 882-89-50

Świadczenia rodzinne, wychowawcze:
58 882-89-43
58 882-89-45

Karta dużej rodziny:
58 882-89-45

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny, pomoc materialna dla uczniów:
58 882-89-46

Fundusz alimentacyjny:
58 882-89-43