Przejdź do stopki

Dane adresowe

Treść

Urząd Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
tel. 58 882-89-40, 58 882-89-41
fax. 58 882-89-99
e-mail: stezyca@gminastezyca.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

Numer rachunku bankowego (podatki i opłaty z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Bank Spółdzielczy Kościerzyna 19 8328 0007 2001 0008 3957 0001
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Bank Spółdzielczy Kościerzyna 05 8328 0007 2002 0008 3957 0009

Kasa w Urzędzie Gminy Stężyca przyjmuje wpłaty:
Poniedziałek 7.30 - 15.00
Wtorek 7.30 - 15.00
Środa 7.30 - 15.00
Czwartek 7.30 - 15.00
Piątek 7.30 - 14.00

Skargi i wnioski:
W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje każdego dnia w godzinach pracy urzędu oraz w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 16:00. Pisemne skargi i wnioski należy składać w pokoju nr 101.

NUMERY TELEFONÓW:

Wójt:                                                                                                                                                                                    58 882-89-74

Zastępca Wójta:                                                                                                                                                                                              58 882-89-61

Skarbnik:                                                                                                                                                                          58 882-89-76

Sekretarz:                                                                                                                                                                            58 882-89-75

Sekretariat:                                                                                                                                                                                58 882-89-75
Gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)     

58 882-89-58

58 882-89-59

Ewidencja działalności gospodarczej, sprawy mieszkaniowe:
58 882-89-72

58 882-89-67

Ewidencja ludności:
58 882-89-47

Urząd Stanu Cywilnego:
58 882-89-49

Sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe:
58 882-89-48

Biuro Rady Gminy:
58 882-89-87

Wydział Gospodarki (Inwestycje, gospodarka komunalna, drogi):

58 882-89-65

58 882-89-66

Naczelnik Wydziału: 58 882-89-64

Księgowość Urzędu Gminy:
58 882-89-77

58 882-89-78

Kadry:

58 882-89-79

58 882-89-80

Płace:

58 882-89-81

Ochrona środowiska, rolnictwo:
58 882-89-60

Kasa:
58 882-89-42

Planowanie przestrzenne, budownictwo:

58 882-89-62

58 882-89-63

Wymiar podatków:
58 882-89-67

58 882-89-68

Pobieranie podatków (od nieruchomości, od środków transportowych):

58 882-89-69

58 882-89-70

Pobieranie opłaty miejscowej:

58 882-89-70

Stanowisko ds. kontroli i analiz

58 882-89-71

Gospodarka nieruchomościami:
58 882-89-61

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu:

58 882-89-86

Biuro radców prawnych:

58 882-89-88

Informatyk:

58 882-89-85

W sprawie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:

58 882-89-86

Wydział Edukacji:

58 882-89-51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Kierownik: 58 882-89-53

Pracownicy socjalni: 58 882-89-54, 58 882-89-55, 58 882-89-56, 58 882-89-57

Wydział Centrum Usług Wspólnych:
Naczelnik Wydziału: 58 882-89-82

Księgowość oświaty: 58 882-89-83

Księgowość Wydziału Spraw Społecznych i Lokalnych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  58 882-89-84

Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych:

Naczelnik Wydziału 58 882-89-50

Świadczenia rodzinne, wychowawcze:

58 882-89-43

58 882-89-45

Karta dużej rodziny:

58 882-89-45

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny, pomoc materialna dla uczniów:

58 882-89-46

Fundusz alimentacyjny:

58 882-89-43