Przejdź do stopki

Dane adresowe

Treść

Dane adresowe

Urząd Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
tel. 58 882-89-40, 58 882-89-41
fax. 58 882-89-99
e-mail: stezyca@gminastezyca.pl

Godziny pracy
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

Numer rachunku bankowego (podatki i opłaty z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Bank Spółdzielczy Kościerzyna 19 8328 0007 2001 0008 3957 0001
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Bank Spółdzielczy Kościerzyna 05 8328 0007 2002 0008 3957 0009

Kasa w Urzędzie Gminy Stężyca przyjmuje wpłaty
Poniedziałek 7.30 - 15.00
Wtorek 7.30 - 15.00
Środa 7.30 - 15.00
Czwartek 7.30 - 15.00
Piątek 7.30 - 14.00

Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmuje każdego dnia w godzinach pracy urzędu oraz w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 16:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym za pośrednictwem sekretariatu Wójta 58 882-89-75. Pisemne skargi i wnioski należy składać w pokoju nr 101.

NUMERY TELEFONÓW

Wójt
58 882-89-74

Zastępca Wójta
58 882-89-61

Skarbnik
58 882-89-78

Sekretarz
58 882-89-75

Sekretariat

58 882-89-40
58 882-89-75

Wydział Finansowy

Księgowość Urzędu Gminy
58 882-89-76

Kasa
58 882-89-42

Wydział Podatków i Opłat

Naczelnik Wydziału

58 882-89-67

Wymiar podatków
58 882-89-68

Pobieranie podatków (od nieruchomości, od środków transportowych)
58 882-89-69
58 882-89-70

Pobieranie opłaty miejscowej
58 882-89-70

Stanowisko ds. kontroli i analiz
58 882-89-71

Gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
58 882-89-58
58 882-89-59

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Kadry
58 882-89-79
58 882-89-80

Płace
58 882-89-81

Ewidencja działalności gospodarczej, sprawy mieszkaniowe
58 882-89-72

Informatyk
58 882-89-85

Wydział Gospodarki

Naczelnik Wydziału Gospodarki
58 882-89-64

Inwestycje, gospodarka komunalna, drogi
58 882-89-65
58 882-89-66

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu
58 882-89-86

W sprawie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
58 882-89-86

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe
58 882-89-48

Wydział Sprawa Obywatelskich

Ewidencja ludności
58 882-89-47

Urząd Stanu Cywilnego
58 882-89-49

Wydział Rozwoju Przestrzennego

Gospodarka nieruchomościami
58 882-89-61

Planowanie przestrzenne, budownictwo
58 882-89-62
58 882-89-63

Ochrona środowiska, rolnictwo
58 882-89-60
58 882-89-87

Wydział Centrum Usług Wspólnych

Naczelnik Wydziału
58 882-89-51

Księgowość oświaty
58 882-89-83

Księgowość Wydziału Spraw Społecznych i Lokalnych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
58 882-89-84

Edukacja
58 882-89-51

Biuro Rady Gminy
58 882-89-51

Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych

Naczelnik Wydziału
58 882-89-50

Świadczenia rodzinne, wychowawcze
58 882-89-43
58 882-89-45

Karta dużej rodziny
58 882-89-45

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny, pomoc materialna dla uczniów
58 882-89-46

Fundusz alimentacyjny
58 882-89-43

Biuro radców prawnych
58 882-89-88

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik
58 882-89-53

Pracownicy socjalni
58 882-89-54
58 882-89-55
58 882-89-56
58 882-89-57