Przejdź do stopki

Budowa przyszkolnych sal gimnastycznych na terenie gminy Stężyca w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa przyszkolnych sal gimnastycznych na terenie gminy Stężyca w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Treść

Projekt pn. „Budowa przyszkolnych sal gimnastycznych na terenie gminy Stężyca”

Całkowita wartość projektu: 12 963 464 zł

Dofinansowanie: 4 000 000 zł

Okres realizacji projektu: marzec 2021 – grudzień 2022

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego polegała będzie na budowie dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowościach Klukowa Huta oraz Kamienica Szlachecka. Obecnie w obu miejscowościach objętych projektem znajdują się przyszkolne hale namiotowe, w których odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.

Zadanie inwestycyjne w miejscowości Klukowa Huta polegać będzie na dobudowie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym do budynku szkoły podstawowej. W zakresie planowanej dobudowy zaprojektowana została sala gimnastyczna z niewielką widownią oraz zapleczem socjalnym w postaci szatni, umywalni, toalet ogólnodostępnych, pokoju trenera z własnym węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia zajęć terapeutycznych. Ponadto w południowej części obiektu zaprojektowano kompleks pomieszczeń magazynowo-technicznych, w tym magazyn sprzętu sportowego, magazyn oleju opałowego, pomieszczenie techniczne z kotłem na olej opałowy oraz niewielki magazyn na pozostały sprzęt. Budynek sali gimnastycznej połączony zostanie łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W sali sportowej o powierzchni 945,93 m2 i wysokości wolnej 7,7 m mieścić się będzie pełnowymiarowe boisko tj. 40,00 x 20,00 m do gry w piłkę ręczna, koszykówkę oraz piłkę siatkową. Dodatkowo istnieje możliwość podzielenia sali na dwie części, z których każda pomieści małe boisko do koszykówki.

 

Zadanie inwestycyjne w miejscowości Kamienica Szlachecka polegać będzie na przebudowie oraz rozbudowie budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym. W zakresie planowanej rozbudowy zaprojektowano salę gimnastyczną z widownią oraz zapleczem socjalnym w postaci szatni, umywalni, toalet ogólnodostępnych oraz pokoju trenera z własnym węzłem sanitarnym. Sala gimnastyczna z zapleczem połączona zostanie z budynkiem szkoły, tak aby zapewnić uczniom bezpośrednie, zamknięte przejście z budynku szkoły na zajęcia gimnastyczne. Ponadto w zachodniej części obiektu zaprojektowano kompleks pomieszczeń magazynowo-technicznych, w tym magazyn sprzętu sportowego, magazyn oleju opałowego, oraz pomieszczenie techniczne z kotłem na olej opałowy oraz niewielki magazyn na pozostały sprzęt. Nad pomieszczeniami magazynowymi zaprojektowano salę fitness oraz toaletę. W sali sportowej o powierzchni 938,42 m2 i wysokości wolnej 7,8 m mieścić się będzie pełnowymiarowe boisko tj. 40,00 x 20,00 m do gry w piłkę ręczna, koszykówkę oraz piłkę siatkową.

Sala gimnastyczna w Klukowej Hucie

Sala gimnastyczna w Kamienicy Szlacheckiej