wróć

Władze gminy

Wójt Gminy Stężyca
Tomasz Brzoskowski

Sekretarz Gminy Stężyca
Ewa Borzestowska

Skarbnik Gminy
Joanna Sowa