Przejdź do stopki

Lokalna świetlica miejscem rozwoju intelektualnego i kulturowego mieszkańców

Treść

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 

Tytuł projektu: Lokalna świetlica miejscem rozwoju intelektualnego i kulturowego mieszkańców

Nr umowy: 81/096/OW/05
Nazwa programu operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Priorytet II: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie 3: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

Całkowita wartość projektu:
108.843,30 zł

Wartość dofinansowania:
71.372,00 zł

Wskaźnik produktu: utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienica Szlachecka

Okres realizacji projektu: 2005