Przejdź do stopki

Utworzenie centrum wypoczynku dla mieszkańców Nowych Czapel

Treść

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Tytuł projektu: Utworzenie centrum wypoczynku dla mieszkańców Nowych Czapel

Nr umowy: 104/099/OW/05
Nazwa programu operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Priorytet II: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie 3: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

Całkowita wartość projektu:
15.025,00 zł

Wartość dofinansowania:
9.852,00 zł

Wskaźnik produktu: zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowe Czaple

Okres realizacji projektu: 2005