Przejdź do stopki

Kompetencje kluczowe uczniów drogą do podniesienia jakości edukacji w Gminie Stężyca

Treść

Dnia 29 stycznia 2016 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe uczniów drogą do podniesienia jakości edukacji w Gminie Stężyca” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej  w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPPM.03.02.01-IŻ.01-22-001/15.