Przejdź do stopki

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej

Treść

Dnia 29.01.2016 r. Gmina Stężyca złożyła wniosek o  dofinansowanie w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.10.02.01 - IZ-01-22 - 001/15 ogłoszony w ramach Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia.