Przejdź do stopki

Grant na wsparcie dla placówek całodobowych w związku z epidemią COVID-19 na zakup doposażenia i środków ochrony indywidualnej dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Treść

Gmina Stężyca pozyskała grant w wysokości 38,4 tys. zł na zakup doposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – pn. „Pomorskie S.O.S”.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych. Adresatem wsparcia w Gminie Stężyca jest Dom Pomocy Społecznej w Stężycy, który w ramach projektu otrzyma wsparcie dla 22 pracowników obciążonych ogromnym ryzykiem zachorowania na koronawirusa.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej i poprawa ich bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez doposażenie DPS w środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt.