Przejdź do stopki

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Stężyca na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów wykluczonych cyfrowo

Treść

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Gmina Stężyca otrzymała ponownie środki na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia naszych uczniów.

 

Tym razem gmina pozyskała grant w wysokości 149 999,63 zł na zakup 51 laptopów dla uczniów pięciu placówek oświatowych z terenu gminy Stężyca.

 

W konkursie grantowym pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” dedykowanym dla uczniów z rodzin wielodzietnych, sprzęt zostanie przekazany szkołom. Te udostępnią go swoim uczniom, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim projekcie grantowym pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w którym to Gmina Stężyca pozyskała kwotę 69 985,00 złotych na zakup 77 tabletów.

Działanie jest realizowane w ramach konkursu grantowego pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.