Przejdź do stopki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca

Treść

Dnia 29 stycznia 2016 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca” w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.