Przejdź do stopki

Dodatkowe 489 956 zł dofinansowania unijnego do wybudowanego węzła integracyjnego w Gołubiu

Treść

Dnia 30 września 2019 r. podpisany został aneks zwiększający dofinansowanie do unijnej inwestycji zrealizowanej przez Gminę Stężyca w miejscowości Gołubie pod nazwą. „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania  9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego wartość unijnego dofinansowania wzrosła z 3 651 785 zł do 4 141 741,00 zł, tj. 489 956,00 zł, zaś całkowita wartość projektu to 5 804 796,84 zł.

Przedmiotem realizacji projektu była kompleksowa modernizacja węzła integracyjnego w miejscowości Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z budową dojazdowych tras rowerowych do miejscowości Stężyca, Szymbark i Zgorzałe zapewniających dogodny dostęp do węzła o łącznej długości 13,02 km. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona została kampania informacyjno-edukacyjna promująca transport zbiorowy i niezmotoryzowany, mający na celu maksymalizację efektów realizacji wszystkich przedsięwzięć w zakresie transportu zbiorowego.