Przejdź do stopki

Zakup wyposażenia osobistego oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy

Treść

Projekt pn ''Zakup wyposażenia osobistego oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy" został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych."

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 18 822,00 zł
W tym dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 12 000,00 zł  
Gmina Stężyca dotacja 5 000,00 zł
Środki własne OSP 1 822,00 zł
Dzięki dofinansowaniu nasza jednostka zakupiła:
- Szelki ratownicze P-81 szt. 2
- Prądownica AWG TURBOMASTER 52 szt. 1
- Latarki NIGHTSTICK INTRANT XPR-5568 RX ATEX szt. 2
- Opryskiwacz spalinowy m-ki STHIL SR 430 szt. 1
- Dysk sygnalizacyjny M-FLARE szt. 1
- Ubrania FHR 008 MAX PL/M szt. 4
- Ubrania koszarowe szt. 4
- Linka strażacka ratownicza SLR-30 m z workiem szt. 1
- Tłumica gumowa teleskopowa szt. 1

Efekt ekologiczny - liczba osób objęta ochroną inną niż przeciwpowodziowa 139397, osiągnięty na dzień 25.11.2021 r.

Realizacja wyżej wymienionego zadania wynika głównie z charakterystyki zagrożeń do jakich na co dzień jesteśmy dysponowani. Sprzęt posłuży naszym strażakom do prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów, wypadków drogowych, jak i podczas likwidacji miejscowych zagrożeń.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW znajdują się na stronie internetowej https://wfos.gdansk.pl