Przejdź do stopki

SPRAWOZDANIE USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PO NAWAŁNICY Z TERENU GMINY STĘŻYCA

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest po nawałnicy z terenu gminy Stężyca”.

W ramach powyższego zadania Gmina Stężyca otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 19768,25 zł. Całość pozyskanej dotacji stanowiły koszty kwalifikowane zadania związanego z demontażem, transportem, i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci  usunięcia 3202 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 39,90 Mg. Odpady znajdowały się na 6 budynkach o funkcji mieszkaniowej oraz 6 budynkach o funkcji gospodarczej.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera zadania związane z unieszkodliwianie na terenie gminy Stężyca w ramach których udało się już usunąć łącznie 28001 m2, co stanowiło 409,907 Mg wyrobów zawierających azbest.