Przejdź do stopki

SPRAWOZDANIE

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie w formie dotacji   na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2022”.

W ramach powyższego zadania, którego łączny koszt kwalifikowany wyniósł 10.647,00 zł, Gmina Stężyca otrzymała dotację z w wysokości 7452 zł (70 % kosztu kwalifikowanego) Dofinansowanie  zostało przyznane w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci usunięcia 1512,00 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 19,945 Mg. Odpady znajdowały się na terenie 8 nieruchomości w miejscowości Borucino (10,955 Mg), oraz budynku w Klukowej Hucie (2,5 Mg), Potułach (1,2 Mg), Sikorzynie (2,46 Mg), Zgorzałe (1,89 Mg) i Czapielskim Młynie (0,94 Mg). W ramach zadania dokonano Demontażu i utylizacji z 6 budynków 15,545 Mg odpadów oraz samego transportu i utylizacji z 2 nieruchomości 4,40 Mg odpadów.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera zadania związane z unieszkodliwianie na terenie gminy Stężyca w ramach których udało się już usunąć łącznie 39226 m2, co stanowiło 554,382 Mg wyrobów zawierających azbest.

Środki na realizację zadania pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


https://wfos.gdansk.pl/