Przejdź do stopki

ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU W NOWO POWSTAJĄCYM BUDYNKU URZĘDU GMINY STĘŻYCA

ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU W NOWO POWSTAJĄCYM BUDYNKU URZĘDU GMINY STĘŻYCA

Treść

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania: „Rozwiązania przyjazne środowisku w nowo powstającym budynku Urzędu Gminy Stężyca"

Koszt kwalifikowany zadania: 2 396 762,00 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł

Opis zakresu zadania:

W wyniku realizacji operacji w nowo powstałym budynku Urzędu Gminy Stężyca zastosowano rozwiązania przyjazne środowisku, prowadzące do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej. W tym celu wybudowana została instalacja centralnego ogrzewania ze źródłem ciepła opalanym biomasą – peletem, zastosowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z centralną wentylacją (rekuperatorem) odzyskującą ciepło oraz wykonano oświetlenie z systemem sterowania.

Osiągnięty efekt ekologiczny:

Realizacja zadania w zakresie montażu 2 trójciągowych kotłów stalowych z palnikami wrzutkowymi do automatycznego spalania biomasy - pelletu  o łącznej mocy 200 kW MAX PELL 100 GREEN LINE posiadających 5 (najwyższą) klasę efektywności energetycznej i jakości spalania, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 pozwoliła na uniknięcie emisji równoważonej do środowiska gdyby zastosowano tradycyjny kocioł opalany węglem łącznie na poziomie 4,128 Mg/rok, w tym emisji pyłu ogólnego w wysokości 0,934 Mg/rok, dwutlenku siarki SO2 w wysokości 0,473 Mg/rok, tlenku węgla CO w wysokości 1,986 Mg/rok oraz dwutlenku węgla CO2 w wysokości 95,955 Mg/rok.

Ponadto w ramach realizacji zadania zastosowano oprawy świetlówkowe w wysokiej klasie wydajności energetycznej (A) oraz LED, współpracujące z inteligentnym systemem sterowania oświetlenia o łącznej mocy zainstalowanej 25,892 kW. W tym celu zainstalowane zostały czujki ruchu i natężenia oświetlenia, których sygnały trafiają do sterownika umieszczonego w rozdzielnicy. Zgodnie z wprowadzeniem takiego programu działania system umożliwia załączanie i wyłączanie oświetlenia oraz sterowanie strumieniem świetlnym zależnie od panujących warunków w danej strefie. Zastosowanie takiego rozwiązania dało nam roczną oszczędność energii elektrycznej o ok. 13,984 MWh, co ogranicza emisję dwutlenku węgla CO2 o ok. 11,355 Mg. Roczne zapotrzebowanie w energię na potrzeby oświetlenia to 61,700 kWh.

Dodatkowo zastosowano układ wentylacyjno-klimatyzacyjny z centralami wentylacyjnymi, które wyposażone są w wymienniki obrotowe, nagrzewnice wodne oraz chłodnice freonowe. Zastosowany układ wentylacyjno-klimatyzacyjny umożliwia odzysk ciepła na wymienniku obrotowym z wentylacji wywiewnej oraz odzysk ciepła z klimatyzacji poprzez zastosowanie układu trzy rurowego, gdzie chłodzenie jednej strefy można realizować jednocześnie ogrzewając inną strefę. Zastosowanie powyżej opisanego układu wentylacyjnego przyczyniło się do zmniejszenia zużycia paliwa o 65% oraz zastosowanie opisanego układu klimatyzacyjnego przyczyniło się do zmniejszenia zużycia paliwa o 20%, co również wiąże się z uniknięciem emisji pyłów i innych substancji szkodliwych do powietrza.

 

Informacje na temat WFOŚiGW w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.wfos.gdansk.pl