Przejdź do stopki

Modernizacja źródeł ciepła - edycja 2017

Modernizacja źródeł ciepła - edycja 2017

Treść

W ramach powyższego zadania pn. “Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Stężyca – edycja 2017”  Gmina Stężyca otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 172947,59 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł  703097,60 zł. Wkład własny Gminy Stężyca wyniósł 35154,88 zł. W wyniku realizacji inwestycji zamontowano 38 kotłów grzewczych opalany peletem o mocy od 20 kW do 50 kW, a także 2 pompy ciepła oraz 1 piec gazowy i 2 piece olejowe w 43 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stężyca.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie redukcji emisji równoważonej do środowiska łącznie na poziomie 23,045 Mg/rok oraz udało się osiągnąć redukcję emisji pyłu ogólnego w wysokości 5,138 Mg/rok, dwutlenku siarki SO2 2,634 Mg/rok, tlenku węgla CO 11,381 Mg/rok, dwutlenku węgla CO2 518,338 Mg/rok.

               Ponadto w ramach kampanii edukacyjnej w wszystkich Zespołach Kształcenia i Wychowania na terenie gminy Stężyca przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI, pod tytułem „Modernizacja źródeł energii cieplnej na ekologiczne”. Konkurs odbywał się w miesiącu marzec 2018 r. W ramach konkursu wpłynęło 30 prac plastycznych od uczniów wskazanych powyżej klas.