Przejdź do stopki

SPRAWOZDANIE

Treść

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest po nawałnicy z terenu gminy Stężyca”.

W ramach powyższego zadania Gmina Stężyca otrzymała dotację z w wysokości 9444,00 zł. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 4722 zł, oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4722 zł. Dofinansowanie  zostało przyznane w związku z realizacją  Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Całość pozyskanej dotacji stanowiły koszty kwalifikowane zadania związanego z demontażem, transportem, i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci  usunięcia 1605,00 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 21,297 Mg. Odpady znajdowały się na  3 budynkach o funkcji mieszkaniowej oraz 5 budynkach o funkcji gospodarczej, 2 budynkach o funkcji rekreacyjnej.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera zadania związane z unieszkodliwianie na terenie gminy Stężyca w ramach których udało się już usunąć łącznie 36229 m2, co stanowiło 515,59 Mg wyrobów zawierających azbest.