Przejdź do stopki

"Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie" OSP Stężyca

Treść

W ramach tegorocznego naboru ,,FLOREK - wsparcie dla OSP'' (edycja 2022) nasza jednostka  OSP zrealizowała zadanie pn. Podniesienie gotowości bojowej OSP  poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie. Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach  programu  Priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 12 404,00 zł. W ramach realizowanego zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku  w wysokości 10 000,00 zł. Koszt własny jednostki wyniósł 2 404,00 zł. Zadanie polegało na zakupie ubrań specjalnych FHR 008 MAX PL/M 2 częściowych w ilości 4 sztuk . Realizowane zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 10 765.

 

Wszelkie dodatkowe informacje  dotyczące dofinansowania  z WFOŚiGW znajdują się na stronie  internetowej https://wfos.gdansk.pl oraz  stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

loga Straż i Gmina Stężyca

Projekt  pn „Podniesienie  gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki  w niezbędny sprzęt i wyposażenie   dla Ochotniczej Straż Pożarnej w Stężycy został zrealizowany przy wsparciu  finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

loga NFOŚiGW i  WFOŚiGW