Przejdź do stopki

Przypadająca w bieżącym roku 103 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości jest datą – symbolem odrodzenia niepodległego państwa polskiego po 123 latach zaborów i niewoli. 11 listopada 1918 r. nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i działa

8 listopada odbyła się uroczystość 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia Pożycia Małżeńskiego, które świętowały swoje jubileusze z Gminy Stężyca: „50-lecie”  Złote Gody 1) Baska Bogdan i Regina  ze Stężycy, 2) Bobrowski Zygmunt i Irena z  Kolana, 3) Bu

NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA BIBLIOTEKI W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KAMIENICY SZLACHECKIEJ Biblioteka przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Szlacheckiej wzięła udział w konkursie z Hanią Humorek, który zorganizował serwis internetowy lustrobiblioteki.pl. W konkursie wzięło udzia

3 listopada, w Urzędzie Gminy Stężyca odbyło się spotkanie sołtysów z przedstawicielami samorządu, podczas którego podsumowano rok 2020 i 2021 oraz zostały omówione plany na rok 2022. Wójt Gminy omówił zrealizowane zadania inwestycyjne oraz w przygotowanej

Badanie kontrolne zostanie przeprowadzone w terminie 12- 24 listopada 2021 r. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dla

W ostatnim czasie jednostki OSP z terenu Gminy Stężyca należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przeszły niezapowiedziane inspekcje gotowości operacyjnej, które zostały przeprowadzone przez PSP w Kartuzach. Inspekcja została przeprowadzona pod względem alarmowania, got

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy w swojej pracy w terenie niejednokrotnie spotykają się z sytuacjami niebezpiecznymi,  osobami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz agresywnymi. Obecnie pracownik socjalny może zwrócić się do P

187 uczniów uczęszczających do klas pierwszych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężyca złożyło ślubowanie ucznia klasy pierwszej. Po złożonym ślubowaniu, Dyrektor szkoły dokonuje uroczystego pasowania na ucznia.   OTO JAK PASOWANIA NA UCZNIÓW PRZEDSTA

Przedstawiciele Gminy Stężyca zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku do edycji akcji Mistrzowie Agro – plebiscyt organizowany jest przez „Dziennik Bałtycki oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”. Nominacje do

Rozpoczął się remont drogi powiatowej na 1932G – ul. Majkowskiego w Stężycy. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, a także wymiana części chodników. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych, z 50% udziałem finans

Informujemy, że w związku z przebudową drogi powiatowej relacji Stężyca – Gołubie, od dnia 4 października br. nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu odcinka leśnego. Prosimy, aby korzystać z objazdów. Zadanie realizowane jest przez Powiat Kartuski, z pomocą finansową Gminy

W ramach projektów „Kobiety z tradycją ku nowoczesności” oraz „Ja, ty, my...sąsiedzi” współfinansowanych z dotacji gminy Stężyca i Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego Wieżyca w dniu 23 września 2021r. w auli szkolnej w Kamienicy Szlacheckiej odbyło się

Zakończono już nabór formularzy rekrutacyjnych do Klubu NESTOR. Komisja rekrutacyjna wyłoniła 20 przyszłych uczestników Klubu, a 2 osoby z powodu limitu miejsc umieszczono na liście rezerwowej. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Klubie otrzymają o tym pisemną informację.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie Rada Gminy Stężyca podczas XXV sesji podjęła uchwałę w sprawie dofinasowania w kwocie 5.850 zł., na zakup szczepionki przeciwko grypie. Tym samym seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Stężyca będą mogli skorzystać z bezpłatnej szcze

Gmina Stężyca  cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób, które poszukują swojego - miejsca na ziemi. Już od pewnego czasu w wydziale nieruchomości urzędu gminy Stężyca widać wzmożony ruch, a tym samym znacznie wzrosło zainteresowanie transakcjami kupna &nd

Pliki

Mapa.jpg 320.44 KB
Oferta 1075.92 KB
Ogłoszenie - Przodkowo 286.19 KB
Oferta 1466.28 KB

Zdjęcia