wróć
Wybrany okres:

TELEFON DLA SENIORA

Czwartek, 5 listopada 2020 Osobom starszym, które zdecydowały się na pozostanie w domu z powodu pandemii i mają ukończone 70 lat, a w swoim otoczeniu nie mają żadnej osoby, która mogłaby pomóc w zakupach przypominamy, że istnieje specjalna infolinia na którą można zgłaszać potrzebę zak

Pomoc dla posiadaczy chryzantem - najważniejsze informacje

Czwartek, 5 listopada 2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom: co najmniej 50 chr

GMINA STĘŻYCA LAUREATEM 24 EDYCJI KONKURSU DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO, TOP 100 POMORZA W KATEGORII ‘’GMINA PRZYJAZNA BIZNESOWI’’

GMINA STĘŻYCA LAUREATEM 24 EDYCJI KONKURSU DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO, TOP 100 POMORZA                 W KATEGORII ‘’GMINA PRZYJAZNA BIZNESOWI’’ Czwartek, 5 listopada 2020 Kapituła konkursowa oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, który pełnił honorowy patronat nad konkursem, przyznając laureatowi TOP 100 POMORZA docenili gminę Stężyca za całokształt przedsięwzięć biznesowych, które w bezpośredni sposób przekładają się na większ

DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLUKOWEJ HUCIE

DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLUKOWEJ HUCIE Piątek, 30 października 2020 W zakresie planowanej dobudowy zaprojektowano salę gimnastyczną z niewielką widownią oraz zapleczem socjalnym w postaci szatni, umywalni, toalet ogólnodostępnych, pokoju trenera z własnym węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia zajęć terapeutycznych.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ W KAMIENICY SZLACHECKIEJ

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ W KAMIENICY SZLACHECKIEJ Piątek, 30 października 2020 Zakres zamierzenia obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z rozbiórką istniejącego łącznika oraz budową zbiornika na wody opadowe.

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU

Środa, 28 października 2020 DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU     Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA – 2020

Środa, 28 października 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy w związku z przystąpieniem przez Gminę Stężyca do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Aplikacja "Kwarantanna domowa" - Policjanci przypominają o obowiązku korzystania z aplikacji KWARANTANNA DOMOWA

Aplikacja Poniedziałek, 26 października 2020 Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Zawieszenie stacjonarnych porad prawnych

Piątek, 23 października 2020 W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, z dniem 19 października 2020 r. zawiesza się usługę bezpośredniego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

POMOC NA ZAKUP LEKARSTW DLA SENIORÓW

POMOC NA ZAKUP LEKARSTW DLA SENIORÓW Czwartek, 22 października 2020 Uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia 2020 r. seniorzy , którzy ukończyli 65 lat mogą składać wnioski i uzyskać dofinansowanie do zakupu lekarstw w wysokości 200 zł w ramach „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców Gminy Stę

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów!!

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów!! Środa, 21 października 2020 Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW Wtorek, 13 października 2020 Dnia 6 października 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rady Gminy Stężyca ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Prorodzinnej, na którym pozytywnie zaopiniowano 20 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, złożonych przez studentów i absolwent&oac

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Czwartek, 1 października 2020 WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU   Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały R

Weki z Pomorskiej Spiżarni

Weki z Pomorskiej Spiżarni Czwartek, 1 października 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie wojewó

GALERIA