Przejdź do stopki

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Treść

Od 1 do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski trwa badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wy-maganych informacji poprzez:

• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 5 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl
• Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 6 – 28 czerwca 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 14 czerwca 2024 r., dostęp-nego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl
• Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniają-cych, z Portalu Sprawozdawczego GUS.
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 17 do 28 czerwca 2024 r.

Zakres zbieranych informacji:
• pogłowie świń,
• zmiany zachodzące w gospodarstwie w ciągu minionych 6 miesięcy (urodzenia, padnięcia, sprzedaż i ubój świń),
• produkcja żywca wieprzowego,
• rasy świń,
• ceny zakupu i dzierżawy ziemi.

Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształto-wania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe_rolne_). Telefon infolinii jest czynny od 29 maja do 28 czerwca br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) - opłata zgodna z taryfą operatora.

Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!