Przejdź do stopki

ZMIANY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY I OSÓB ICH KWATERUJACYCH

ZMIANY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY I OSÓB ICH KWATERUJACYCH

Treść

Tylko do 30.06.2024r. obowiązywać będą przepisy dotychczasowe pozwalające na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie obywateli ukraińskich.

            Od 01.07.2024 r. uchylony będzie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i od tego dnia nie będzie już możliwa wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40zł za dobę dla osób, które zapewniają uchodźcom zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w swoich domach. Od tej zasady nie przewidziano po 01.07.2024 żadnych wyjątków.

            Uchodźcy zamieszkujacy w prywatnych domach mogą uzyskać miejsce w obiektach zbiorowego zakwaterowania, zapewniane przez Wojewodę Pomorskiego

 

            W związku z tym do 18.06.2024 r. osoby kwaterujące uchodźców oraz uchodźcy wymagający nadal zorganizowanego zakwaterowania proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - p. Marka Skierka, tel. 58 882-89-48 celem zapisania na listę osób do relokacji ( zbiorczego zakwaterowania na terenie województwa).

 

            Jednocześnie mieszkańców gminy obecnie pomagających uchodźcom informuje się, że wnioski o świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców  ( 40zł osobo/dzień) za okres do 30 czerwca 2024 r. można składać nie dłużej niż w terminie miesiąca od ostatniego dnia ustawowego okresu objętego wnioskiem czyli nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

            Po tym terminie użyczenie obywatelowi Ukrainy budynku lub jego części w celu zamieszkania regulować będzie art. 68 ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – osoba użyczająca lokal w każdej chwili będzie mogła wezwać pisemnie obywatela Ukrainy do opuszczenia lokalu, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni, a obywatel Ukrainy lub osoba użyczajaca lokal będzie mogła zawnioskować pisemnie do Wojewody o udzielenie dla uchodźcy pomocy w formie wyznaczenia miejsca zakwaterowania zbiorowego.

Pliki

INFORMACJA 231.77 KB