wróć
Wybrany okres:

INFORMACJA!

INFORMACJA! Środa, 16 grudnia 2020 ZMIANY GODZIN PRACY URZĘDU GMINY ORAZ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM   23.12.2020 ŚRODA – DO GODZ. 15.00 24.12.2020 CZWARTEK (WIGILIA) –NIECZYNNE 31.12.2020 CZWARTEK (SYLWESTER) – DO GODZ. 12.00

Kolejne granty na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 Gmina Stężyca pozyskała kolejne granty w wysokości :  a)  37,7000 zł na dodatki do wynagrodzeń  dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Stężycy wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami., w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Łączna k

Zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Szlacheckiej

Czwartek, 10 grudnia 2020 Urząd Gminy w Stężycy informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy Szlacheckiej otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania: Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki Ochot

Program „Czyste Powietrze” zaświadczenie wydaje Urząd

Program „Czyste Powietrze” zaświadczenie wydaje Urząd Czwartek, 10 grudnia 2020 Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Śr

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Gerarda Stenka

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Gerarda Stenka Środa, 9 grudnia 2020 byłego wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Stężyca, druha OSP w Stężycy, serdecznego przyjaciela, dobrego człowieka, mieszkańca Stężycy.   Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają w imieniu Samorządu Gminy Stężyca     Przewodniczący R

Jowita Dance Stężyca na mikołajkowym turnieju tańca

Jowita Dance Stężyca na mikołajkowym turnieju tańca Środa, 9 grudnia 2020 W dniu 05.12.2020 r. Formacja Taneczna Jowita Dance Stężyca reprezentowała naszą gminę na Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Tańca ,,Roztańczone Żuławy,, który odbył się w Cedrach Wielkich. Naszym podopiecznym udało się wytańczyć miejsca medalowe w poszczegól

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju

Poniedziałek, 7 grudnia 2020 Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy

BUDOWA PARKU KULTUROWEGO - BIBLIOTEKI W STĘŻYCY

BUDOWA PARKU KULTUROWEGO - BIBLIOTEKI W STĘŻYCY Piątek, 4 grudnia 2020 Postępują prace budowlane przy budowie gminnej biblioteki w Stężycy. Na tą chwilę została ukończona piwnica budynku oraz jeden z trzech segmentów, którego zwieńczeniem jest konstrukcja więźby dachowej. Docelowo w budynku biblioteki znajdzie się wydzielona strefa dla dzieci,

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Wtorek, 1 grudnia 2020 Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady Gminy Stężyca nr XVI/226/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy St

INFORMACJA dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Piątek, 27 listopada 2020 Informuję, że od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stężyca. Na mocy podjętej przez Radę Gminy Stężyca Uchwały Nr XVI/230/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE Środa, 25 listopada 2020 Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. dh Jana Cichosz, zasłużonego strażaka, wieloletniego członka i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy, prezesa Oddziału Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Stężycy, sekretarza Gminy Stężyca w latach

ROZBUDOWA NADRADUŃSKIEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W STĘŻYCY

ROZBUDOWA NADRADUŃSKIEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W STĘŻYCY Poniedziałek, 23 listopada 2020 Nie ma sportu bez właściwej, nowoczesnej bazy w postaci boisk. Dlatego też w ostatnim czasie gmina zrealizowała inwestycję , jakim była rozbudowa infrastruktury sportowej Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężycy. Efektem pracy samorządu są oddane do użytku w tym roku czter

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości Wtorek, 10 listopada 2020 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wszystkim mieszkańcom Gminy Stężyca, składamy najlepsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności

Plan i zasady zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy Stężyca

Plan i zasady zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy Stężyca Poniedziałek, 9 listopada 2020 Odśnieżanie dróg dojazdowych będących w administracji Gminy Stężyca dzieli się na dwie kategorie:   1. DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA - są to drogi dowozowe młodzieży szkolnej oraz drogi łączące zwarte zabudowy z drogami powiatowymi, wojewódzkimi

GALERIA