Przejdź do stopki

Dzień otwarty Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy Niedziela, 13 marca 2022 roku, w godzinach 9:00-18:00   Program 9:00-9:30 Pokazy audiowizualne 10:00-10:15 Zespół dziecięcy „Promyki” 10:30-12:00 Pokazy audiowizualne 12:00 Poczęstunek KGW Stęż

8 marca 2022 roku oficjalnie otwarto nową Gminna Bibliotekę Publiczną w Stężycy. Budynek ma blisko 1000 m kw. Wewnątrz budynku znajduje się tradycyjna biblioteka, czytelnia multimedialna, salka ze sceną, która daje możliwość wyświetlania filmów 3D i 5D. Oszklony dziedziniec

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym oraz uśmiechu na twarzy życzą   Wójt Gminy Stężyca                &nb

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stężyca oraz wszystkich sympatyków biblioteki na Dzień Otwarty, który odbędzie się w niedzielę, 13 marca 2022 roku w godzinach 9:00-18:00. Z tej okazji pracownicy przygotowali dla odwiedzających gości szereg atrakcji, które

Starostwo Powiatowe w Kartuzach uruchomi specjalne miejsca noclegowe na terenie powiatu dla uchodźców, w których pobyt będzie finansowany z budżetu państwa. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kartuzach będzie informować jak się dostać do takich miejsc.

Informacji na temat pomocy uchodźcom uzyskać można: lokowanie uchodźców w miejsca ewentualnego pobytu, zadania zarządzania kryzysowego – Marek Skierka, 58 882-89-48, zbiórka pomocy rzeczowej dla uchodźców i Ukrainy, pomoc społeczna - Ewa Racka, 58 8

Informujemy, że w ramach pomocy humanitarnej uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy zostanie przeprowadzona w gminie Stężyca zbiórka rzeczy, które mogą zostać przekazane potrzebującym na Ukrainie. Co zbieramy? 1. Żywność o długim terminie ważności i do szybkiego przygotowa

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię skierowaną do osób potrzebującym pomocy. Pod numerem +48 47 721 75 75 można uzyskać informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski. Przypominamy, że

Zakończyła się kolejna inwestycja w gminie Stężyca. Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś mają do dyspozycji własną świetlicę wiejską. To kolejny zrealizowany w ostatnich latach projekt, będący odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Przypomnijmy, iż wcześniej na terenie sołectw

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały dotyczący określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w 2022 roku. Projekt uchwały został wyłożony do p

urodziło się 13 dzieci    zmarło 5 mieszkańców liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały - 10.830 liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy - 194

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. ,,Korpus Wsparcia Seniorow " na rok 2022 realizowanego w ramach srodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w

Uprzejmie  informuje, iż otrzymaliśmy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) maseczki z przeznaczeniem dla mieszkańców naszej gminy. Każdy z sołtysów otrzymał określoną ilość maseczek do rozdysponowania wśród mieszkańców sołectwa, w związku z

Mieszkańcy gminy Stężyca, informują tutejszy Urząd o fałszywych przedstawicielach firm działających rzekomo na zlecenie Urzędu Gminy Stężyca w celu przeprowadzenia audytu energetycznego oraz możliwości dopłat rządowych do opału i energii elektrycznej.  Informujemy, że firmy

Pliki

Mapa.jpg 320.44 KB
Oferta 1075.92 KB
Ogłoszenie - Przodkowo 286.19 KB
Oferta 1466.28 KB

Zdjęcia