Przejdź do stopki

Gmina Stężyca złożyła wniosek o dofinansowanie na „Budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Kamienicy Szlacheckiej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia

W gminie Stężyca od października 2021 r. odbywają się zajęcia w nowo utworzonym samorządowym Klubie dla seniorów. Klub NESTOR powstał w celu zapewnienia wsparcia seniorom w wieku 60+ poprzez integrację i umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Klub dzi

Samorząd gminy Stężyca od kilku lat wspiera seniorów poprzez gminny „Program działań na rzecz osób starszych na lata 2019-2023”. Jednym z zadań w programie były coroczne świąteczne spotkania z seniorami oraz paczki dla nich. W tym roku, życzenia na Boże Narodzeni

Przypadająca w bieżącym roku 103 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości jest datą – symbolem odrodzenia niepodległego państwa polskiego po 123 latach zaborów i niewoli. 11 listopada 1918 r. nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i działa

8 listopada odbyła się uroczystość 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia Pożycia Małżeńskiego, które świętowały swoje jubileusze z Gminy Stężyca: „50-lecie”  Złote Gody 1) Baska Bogdan i Regina  ze Stężycy, 2) Bobrowski Zygmunt i Irena z  Kolana, 3) Bu

NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA BIBLIOTEKI W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KAMIENICY SZLACHECKIEJ Biblioteka przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Szlacheckiej wzięła udział w konkursie z Hanią Humorek, który zorganizował serwis internetowy lustrobiblioteki.pl. W konkursie wzięło udzia

3 listopada, w Urzędzie Gminy Stężyca odbyło się spotkanie sołtysów z przedstawicielami samorządu, podczas którego podsumowano rok 2020 i 2021 oraz zostały omówione plany na rok 2022. Wójt Gminy omówił zrealizowane zadania inwestycyjne oraz w przygotowanej

Badanie kontrolne zostanie przeprowadzone w terminie 12- 24 listopada 2021 r. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dla

W ostatnim czasie jednostki OSP z terenu Gminy Stężyca należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przeszły niezapowiedziane inspekcje gotowości operacyjnej, które zostały przeprowadzone przez PSP w Kartuzach. Inspekcja została przeprowadzona pod względem alarmowania, got

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy w swojej pracy w terenie niejednokrotnie spotykają się z sytuacjami niebezpiecznymi,  osobami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz agresywnymi. Obecnie pracownik socjalny może zwrócić się do P

187 uczniów uczęszczających do klas pierwszych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężyca złożyło ślubowanie ucznia klasy pierwszej. Po złożonym ślubowaniu, Dyrektor szkoły dokonuje uroczystego pasowania na ucznia.   OTO JAK PASOWANIA NA UCZNIÓW PRZEDSTA

Przedstawiciele Gminy Stężyca zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku do edycji akcji Mistrzowie Agro – plebiscyt organizowany jest przez „Dziennik Bałtycki oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”. Nominacje do

Rozpoczął się remont drogi powiatowej na 1932G – ul. Majkowskiego w Stężycy. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, a także wymiana części chodników. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych, z 50% udziałem finans

Pliki

Mapa.jpg 320.44 KB
Oferta 1075.92 KB
Ogłoszenie - Przodkowo 286.19 KB
Oferta 1466.28 KB

Zdjęcia