Przejdź do stopki

Urząd Gminy w Stężycy informuje, że  w dniach od 1 do 15 września 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Stężyca,

40 uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca otrzymało stypendia Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021.   Aby uzyskać stypendium należało spełnić określone kryteria: 1) absolwenci klas VIII Szkół Podstawowych znajdu

Program: godz. 13.00 – uroczysta dożynkowa msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej godz. 14.15 – przemarsz korowodu dożynkowego na polanę w centrum Stężycy godz.14.30 - rozpoczęcie godz. 15.30 – atrakcje dla dzieci godz. 16.30

W dniu 18 sierpnia wszyscy obchodzimy Święto Kaszubskiej Flagi. Jest to miłe upamiętnienie naszej tradycji i wartości kulturowych. Dlatego zachęcamy do wywieszenia czarno – żółtych flag! Od 2012 roku, każdego 18 dnia sierpnia obchodzone jest Swiãto Kaszëbsczi Fan

W sobotę 14.08.2021 w Szymbarku odbył się XII Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stężycy. Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z przebiegu pięcioletniej kadencji oraz został wybrany skład nowego zarządu. Druh Wojciech Dułak otrzymał liczne podziękowania i gratul

W dobrym kierunku zmierzają prace związane z budową ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 228 w Borucinie. Dzięki nowej infrastrukturze zyskamy połączenie od Wygody Łączyńskiej w kierunku Kamienicy Szlacheckiej. Aktualnie wykonywana jest kładka nad r

W ramach zadania zaplanowano do wykonania nową nawierzchnię SMA wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, montaż progów zwalniających oraz lamp hybrydowych przy przejściach dla pieszych. Planowany termin zakończenia to I połowa 2022 roku. Drogi objęte inwestycją: Droga gminna nr

Trwają ostatnie prace przy kontynuacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Długiej w Kamienicy Szlacheckiej. Całość połączona zostanie ze ścieżką rowerową w kierunku Borucina oraz z chodnikiem w centrum miejscowości, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użyt

Na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stężyca wykonywane są prace polegające na instalowaniu paneli fotowoltaicznych. Wytwarzanie energii odbywać będzie się za pomocą specjalnych modułów zbudowanych z ogniw połączonych szeregowo i montowanych na dachu.

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś już za kilka miesięcy będą mieli do dyspozycji własną świetlicę wiejską. To kolejny zrealizowany w ostatnich latach projekt, będący odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. W skład powstającego obiektu wchodzić będzie sala spotkań dla mies

Już niedługo nasi najmłodsi mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych placów zabaw w Stężycy! W ramach przebudowy terenów rekreacyjnych przy ul. Damroki oraz ul. Łaszewskiego przewidziano montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej. Całość placów pokr

Od połowy czerwca z daleka dostrzec można znajdujący się na terenie szkoły żuraw budowlany, który wykorzystywany jest do budowy obiektu w technologii prefabrykowanej. Główną zaletą tej technologii jest energooszczędność oraz stosunkowo krótki czas budowy, aniżeli w

Wójt Gminy Stężyca informuje, że w niedzielę 15 sierpnia 2021 r. w Stężycy osoby powyżej 18. roku życia będą miały możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson. Mobilna Jednostka Szczepień przyjedzie do Stężycy i b

Zakończyła się już realizacja projektu „ NESTOR – standard wsparcia osób starszych w powiecie kartuskim” realizowanego m.in. dla mieszkańców gminy Stężyca dzieki partnerstwu powiatu kartuskiego, gmin Stężyca, Sierakowice i Sulęczyno, Kaszubskiego Uniwersytet

Obecnie wykonywane są roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku, a także zagospodarowywany jest teren na zewnątrz. Wewnątrz budynku znajdować się będzie tradycyjna biblioteka, czytelnia multimedialna, salka ze sceną, w której będzie możliwość wyświetlania film&oac

Pliki

Mapa.jpg 320.44 KB
Oferta 1075.92 KB
Ogłoszenie - Przodkowo 286.19 KB
Oferta 1466.28 KB

Zdjęcia