Przejdź do stopki

Informujemy, że w związku z przebudową drogi powiatowej relacji Stężyca – Gołubie, od dnia 4 października br. nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu odcinka leśnego. Prosimy, aby korzystać z objazdów. Zadanie realizowane jest przez Powiat Kartuski, z pomocą finansową Gminy

W ramach projektów „Kobiety z tradycją ku nowoczesności” oraz „Ja, ty, my...sąsiedzi” współfinansowanych z dotacji gminy Stężyca i Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego Wieżyca w dniu 23 września 2021r. w auli szkolnej w Kamienicy Szlacheckiej odbyło się

Zakończono już nabór formularzy rekrutacyjnych do Klubu NESTOR. Komisja rekrutacyjna wyłoniła 20 przyszłych uczestników Klubu, a 2 osoby z powodu limitu miejsc umieszczono na liście rezerwowej. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Klubie otrzymają o tym pisemną informację.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie Rada Gminy Stężyca podczas XXV sesji podjęła uchwałę w sprawie dofinasowania w kwocie 5.850 zł., na zakup szczepionki przeciwko grypie. Tym samym seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Stężyca będą mogli skorzystać z bezpłatnej szcze

Gmina Stężyca  cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób, które poszukują swojego - miejsca na ziemi. Już od pewnego czasu w wydziale nieruchomości urzędu gminy Stężyca widać wzmożony ruch, a tym samym znacznie wzrosło zainteresowanie transakcjami kupna &nd

Gmina Stężyca ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej 167065G w Szymbarku w kierunku Piotrowa. Zadanie ma być realizowane w porozumieniu z Gminą Somonino, Lasami Państwowymi i Gminą Kościerzyna. Zadanie polega na wykonaniu nowego szlaku drogi, częściowo wykorzystując wyjeżdżo

W budżecie gminy zabezpieczono środki na modernizację drogi ks. Bernarda Sychty w Klukowej Hucie. Na początku czerwca Gmina Stężyca otrzymała informację, iż zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowej Hucie – ul. Ks. Bernarda Sychty&

Podczas sesji Rady Gminy Stężyca w dniu 31 sierpnia w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dodano nowe przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji związanej z gospodarka komunalną Gminy Stężyca – Usprawnienie realizacji inwestycji w Gminie” na lata 2021 – 2023. Łączn

Dział oświata w planie finansowy Gminy Stężyca na rok 2021, podczas ostatniej sesji został zwiększony.  Jednym z kluczowych działań przyjętych przez gminę Stężyca jest poprawa jakości i warunków kształcenia młodych mieszkańców. Wykorzystując własne środk

Na przełomie września i października br. rozpocznie się remont nawierzchni drogi powiatowej na 1932G – ul. Doktora Majkowskiego w Stężycy. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, a także wymiana części chodników. Wobec powyższego, w zw

W związku z trwającym Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID -19 przypomina się numery telefonów do 4 punktów szczepień populacyjnych w Gminie Stężyca:   Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stężycy  - 58 684-60-35 Ośrodk

11 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu kartuskiego podpisał umowę z wykonawcą robót: COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie. Wartość zawartej umowy wynosi 9 345 458,22 zł brutto. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest rozbudowa odcinka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy informuje o naborze osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach dla seniorów – Klubu NESTOR. Zajęcia w Klubie przeznaczone są dla osób: będących mieszkańcami Gminy Stężyca, w wieku 60+

Postępują prace polegające na wykonaniu nowej nawierzchni na drogach gminnych. Obecnie roboty drogowe realizowane są m.in. w Łączynie. Planowany termin zakończenia to I połowa 2022 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.714.746,00 zł ze środków Rządowego Funduszu

Informujemy, że obecnie trwa remont drogi wojewódzkiej na odcinku od Stężyckiej Huty do Klukowej Huty, podczas którego wykonana zostanie nowa nawierzchnia wraz z oznakowaniem poziomym. Gmina Stężyca w ramach współpracy wykona kanalizację deszczową od wysokości ul. S

Pliki

Mapa.jpg 320.44 KB
Oferta 1075.92 KB
Ogłoszenie - Przodkowo 286.19 KB
Oferta 1466.28 KB

Zdjęcia