wróć
Wybrany okres:

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU

Środa, 28 października 2020 DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU     Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA – 2020

Środa, 28 października 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy w związku z przystąpieniem przez Gminę Stężyca do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Aplikacja "Kwarantanna domowa" - Policjanci przypominają o obowiązku korzystania z aplikacji KWARANTANNA DOMOWA

Aplikacja Poniedziałek, 26 października 2020 Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Zawieszenie stacjonarnych porad prawnych

Piątek, 23 października 2020 W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, z dniem 19 października 2020 r. zawiesza się usługę bezpośredniego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

POMOC NA ZAKUP LEKARSTW DLA SENIORÓW

POMOC NA ZAKUP LEKARSTW DLA SENIORÓW Czwartek, 22 października 2020 Uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia 2020 r. seniorzy , którzy ukończyli 65 lat mogą składać wnioski i uzyskać dofinansowanie do zakupu lekarstw w wysokości 200 zł w ramach „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców Gminy Stę

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów!!

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów!! Środa, 21 października 2020 Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW Wtorek, 13 października 2020 Dnia 6 października 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rady Gminy Stężyca ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Prorodzinnej, na którym pozytywnie zaopiniowano 20 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, złożonych przez studentów i absolwent&oac

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Czwartek, 1 października 2020 WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU   Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały R

Weki z Pomorskiej Spiżarni

Weki z Pomorskiej Spiżarni Czwartek, 1 października 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie wojewó

KOMUNALIZACJA DRÓG W GMINIE STĘŻYCA

KOMUNALIZACJA DRÓG W GMINIE STĘŻYCA Środa, 30 września 2020 Gmina Stężyca na bieżąco prowadzi działania mające na celu prowadzenie procesu komunalizacji dróg (przechodzenie działek drogowych, których właścicielem jest Skarb Państwa na własności Gminy Stężyca); przejęcia dróg publicznych powstałych w wyniku podziału nieru

NOWE INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

NOWE INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA Wtorek, 29 września 2020 W okresie wakacyjnym w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. zawarto porozumienie dotyczące podwyższenia standardu oświetlenia na terenie Gminy Stężyca. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa istniejącej infrastruktury o dodatkowych 107 punktów oś

FOLIE ROLNICZE

FOLIE ROLNICZE Poniedziałek, 28 września 2020 Przypominamy, że od 12 maja 2020 r. działa Gminny Punkt Odbioru foli rolniczych w Delowie.

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE’’

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE’’ Poniedziałek, 28 września 2020 W dniu 28.10.2019 r. Gmina Stężyca podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie w współpracy w realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zadanie Gminy to wsparcie mieszkańców w składaniu wniosków na

USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH - EDYCJA 2020

USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH  - EDYCJA 2020 Poniedziałek, 28 września 2020 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2020”.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STĘŻYCA

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STĘŻYCA Piątek, 25 września 2020 Aktualnie teren Gminy Stężyca w 99% jest pokryty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co umożliwia znaczne przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych na cele budowlane to ok. 1650 ha. Jednakże do tutejszego Urzę

GALERIA