Przejdź do stopki

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Treść

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy przeszli po raz kolejny szkolenie z „Bezpieczeństwa z elementami samoobrony” – aby mogli czuć się bezpiecznie podczas wykonywania codziennych zadań. Trener - instruktor sztuk walki przedstawiał zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia agresją np. nietrzeźwych czy chorych psychicznie osób oraz sposoby uniknięcia lub zminimalizowania jej skutków. Podczas praktycznej części szkolenia uczył pracowników GOPS podstawowych technik samoobrony, pokazywał jak obronić się w sytuacji kiedy agresor będzie chciał zaatakować, zadać cios ręką, nogą lub niebezpiecznym narzędziem.

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników socjalnych podczas wykonywania czynności zawodowych jest obowiązkowe, a ustawa zobowiązuje pracodawcę do przeprowadzenia go co najmniej raz na dwa lata. Szkolenie jest częścią kursu: „Podnoszenie kompetencji kadry GOPS”, dofinansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.